هشترود

  • مدیر عامل: دقیقی
  • رئیس هیئت مدیره: دقیقی
  • محصول تولیدی: میلگرد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE
کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن شاخه قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
1398/04/18 1022 میلگرد 8 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,400 تومان
1398/04/18 1025 میلگرد 10 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,400 تومان
1398/04/18 1028 میلگرد 12 آجدار A2 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,400 تومان
1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/04/18 1040 میلگرد 14 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/04/18 1055 میلگرد 16 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/04/18 1046 میلگرد 18 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/04/18 1049 میلگرد 20 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/04/18 1052 میلگرد 22 آجدار A3 هشترود
به روز رسانی : 1398/04/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان