کارخانه ابهر سیادن

  • مدیر عامل: مهدی
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • تلفن: 021-55441077
  • دورنگار: 021-55441077
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

کارخانه فولاد ابهر سیادن خلیج فارس

تولید کننده انواع میلگرد آجدار در شهرستان ابهر می باشد که محصولات تولیدی این کارخانه به نام فولاد ابهر

شناخته شده است و فولاد ابهر سیادن خلیج فارس جزو واحد های صادرات میلگرد نیز می باشد.

برای اطلاع از قیمت فولاد ابهر سیادن خلیج فارس می توانید از صفحه محصولات سایت آهنک دیدن نمایید.

کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن شاخه قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 8 شاخه A2 5 کیلو
تماس بگیرید
4,820 تومان
2019/12/05 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 10 شاخه A2 7 کیلو
تماس بگیرید
4,620 تومان
2019/12/05 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/11/26 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 12 شاخه A2 11 کیلو
تماس بگیرید
4,620 تومان
2019/12/05 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
2019/11/26 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/11/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 28 شاخه A3 58 کیلو
تماس بگیرید
4,600 تومان
2019/12/05 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 2019/12/05
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,600 تومان