کارخانه ابهر سیادن

  • مدیر عامل: مهدی
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • تلفن: 021-55441077
  • دورنگار: 021-55441077
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

کارخانه فولاد ابهر سیادن خلیج فارس

تولید کننده انواع میلگرد آجدار در شهرستان ابهر می باشد که محصولات تولیدی این کارخانه به نام فولاد ابهر

شناخته شده است و فولاد ابهر سیادن خلیج فارس جزو واحد های صادرات میلگرد نیز می باشد.

برای اطلاع از قیمت فولاد ابهر سیادن خلیج فارس می توانید از صفحه محصولات سایت آهنک دیدن نمایید.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
7,800 تومان
1399/03/08 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,800 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
7,100 تومان
1399/03/07 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/07
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,100 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
7,100 تومان
1399/03/07 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/07
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,100 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
7,200 تومان
1399/03/08 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,200 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
7,200 تومان
1399/03/08 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,200 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
7,150 تومان
1399/03/08 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,150 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
6,900 تومان
1399/03/03 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/03/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,900 تومان