آریان فولاد

  • مدیر عامل: قاسمی
  • رئیس هیئت مدیره: قاسمی
  • محصول تولیدی: تیرآهن ، میلگرد ، نبشی
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: جاده اشتهارد بوئین زهرا- 10 کیلومتر بعد از شهرک صنعتی اشتهارد - کارخانه نورد آریان فولاد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

آریان فولاد یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی تماماً خصوصی در ایران و خاور میانه می باشد. این شرکت با بیش از 1000 نفر پرسنل بصورت مستقیم یکی از بزرگترین کارآفرینان در منطقه است و از آنجایی که در منطقه محروم بوئین زهرا واقع شده است،به این مسئله افتخار میکند که حدود 80% از پرسنل این شرکت را مردم شریف بوئین زهرا و نواحی اطراف تشکیل می دهند.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,550 تومان
2019/06/11 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/11
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/06/22 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,500 تومان
2019/06/22 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,500 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/06/22 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 2019/06/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان