نورد کاسپین

 • مدیر عامل: رمضانی
 • تاریخ تاسیس: 1397
 • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
  2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین16شاخهA317.5 کیلو
  تماس بگیرید
  4,200 تومان
  1398/04/24 2170 میلگرد 16 آجدار A3 کاسپین
  به روز رسانی : 1398/04/24
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,200 تومان
  2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین18شاخهA321.7 کیلو
  تماس بگیرید
  4,200 تومان
  1398/04/24 2176 میلگرد 18 آجدار A3 کاسپین
  به روز رسانی : 1398/04/24
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,200 تومان
  2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین20شاخهA327.5 کیلو
  تماس بگیرید
  4,200 تومان
  1398/04/24 2173 میلگرد 20 آجدار A3 کاسپین
  به روز رسانی : 1398/04/24
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,200 تومان