فولاد الیگودرز

  • مدیر عامل: کاظم فلاحتیان
  • رئیس هیئت مدیره: کاظم فلاحتیان
  • تاریخ تاسیس: 1382
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار و ساده
  • آدرس: استان لرستان.8 کیلومتری جاده ازنا

مجتمع فولاد الیگودرز استان لرستان در 8 کیلومتری جاده ازنا در سال 1382 تاسیس شد. در ابتدا این شرکت به عنوان شرکتی با سهامی خاص به ثبت رسید اما با تغییر سهامداران به عنوان شرکتی با سهامی عام معرفی گردید.

انواع میلگرد آجدار و ساده در سایزهای 8 تا 16 و انواع مش های فولادی از جمله محصولات تولیدی این مجتمع محسوب می شود.

کلیه محصولات تولیدی این مجتمع دارای پروانه استاندارد ملی می باشد.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4271 کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز8کلافA2*
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4271 کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4274 کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز10کلافA2*
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4274 کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز6.5کلافA1*
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان