مجتمع فولاد گیلان

  • مدیر عامل: رسول دانیال زاده
  • رئیس هیئت مدیره: رسول دانیال زاده
  • تاریخ تاسیس: 1382
  • محصول تولیدی: کلاف ساختمانی،کلاف فول هارد،کلاف روغنی،کلاف اسیدشویی،ورق فولادی
  • ظرفیت تولید: ۲.۵ میلیون تن در سال براي محصولات نورد گرم،۵۰۰ هزار تن در سال براي محصولات نورد سرد
  • تلفن: 013-33883001-10
  • دورنگار: 013-33883024
  • آدرس: رشت - جاده سراوان، انتهای ورودی دوم، شهرک صنعتی، مجتمع فولاد گیلان
  • استاندارد: ISO 9001،ISO 14001،ISO 18001

مجتمع فولاد گیلان در سال ۱۳۸۲ در گیلان به عنوان اولین و بزرگترین کارخانه نورد فولاد کشور در بخش خصوصی مشغول به فعالیت شد.

 تولید انواع محصولات فولادی در دو بخش نوردگرم و نورد سرد میباشد.

در بخش نورد گرم انواع کلاف ساختمانی در سایزها و ضخامت متفاوت تولید می شود.

در بخش نورد گرم انواع کلاف فول هارد، کلاف روغنی، کلاف اسیدشویی در سایزها و ضخامت های مختلف تولید می شود.

هم اکنون ظرفیت تولید این واحد فولادی  ۲.۵ میلیون تن در سال براي محصولات نورد گرم و ۵۰۰ هزار تن در سال براي محصولات نورد سرد می باشد.

راه اندازی واحد گالوانیزه و ورق های رنگی با ظرفیت 150 هزار تن در سال یکی از چشم اندازهای اخیر این مجتمع فولادی بوده که مراحل پایانی اجرایی شدن را می گذراند.

کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردطولpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان2ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان2.5ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان3ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان4ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان5ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان6ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان8ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان8ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان10ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان10ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان12ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان15ST37**رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان35ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان35ST376 متر*شیت
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان2ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان2.5ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان3ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان4ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان5ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان6ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان8ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان8ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان10ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان10ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان12ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان15ST37*رول*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان35ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان35ST37*شیت6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/13 5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان
به روز رسانی : 1398/12/13
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید