فولاد هیربد زرندیه

  • مدیر عامل: ابراهیم توکلی یرکی
  • رئیس هیئت مدیره: جلیل میر احمد پور
  • تاریخ تاسیس: 1391
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • ظرفیت تولید: یک میلیون تن در سال
  • تلفن: ۰۸۶-۴۵۲۵۰۰۰۰
  • دورنگار: ۰۸۶-۴۵۲۵۰۰۰۹
  • آدرس: کیلو متر 80 اتوبان تهران ساوه - شهرک صنعتی مامونیه - خیابان هشتم

فولاد هیربد زرندیه در سال 1391 با هدف تولید میلگرد آجدار فولادی در ساوه به بهره برداری رسید.

فولاد هیربد زرندیه با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و کادر فنی مجرب توانسته نماد کیفیت استاندارد به شماره 3132 را کسب نماید و نیاز بسیاری از صنایع کشور را مرتفع سازد.

ظرفیت تولید این واحد فولادی یک میلیون تن در سال است.

27 خط تولید در این مرکز به فعالیت می پردازد.

مواد اولیه تولید میلگرد، شمش فولادی بوده که از مراکز تولید شمش داخل کشور فراهم می شود.

فروشگاه اینترنتی آهنک لیست کاملی از میلگردهای تولیدی این واحد جمع آوری کرده و می توانید خرید خود را از این سایت انجام دهید.

کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6543 پروفیل چهارچوب فابریک 509 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
تماس بگیرید
8,700 تومان
1399/02/16 6543 پروفیل چهارچوب فابریک 509 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/16
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,700 تومان
6537 پروفیل سپری فابریک 507 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6537 پروفیل سپری فابریک 507 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/16
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
6540 پروفیل لنگه دری فابریک 508 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6540 پروفیل لنگه دری فابریک 508 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/16
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/16
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/16
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه11.225014درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه11.22.55017.2درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتطولقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه226 متر60.317.58درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه326 متر88.94.38درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه1.226 متر21.634درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4063 میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد زرندیه8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/16 4063 میلگرد 8 آجدار A2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/16
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4066 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد زرندیه10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/16 4066 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4072 میلگرد 10 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
6,350 تومان
1399/02/18 4072 میلگرد 10 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,350 تومان
4075 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
6,350 تومان
1399/02/18 4075 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,350 تومان
4078 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
6,300 تومان
1399/02/18 4078 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
4081 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
6,300 تومان
1399/02/18 4081 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
4084 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
6,250 تومان
1399/02/18 4084 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
4087 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
6,250 تومان
1399/02/18 4087 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
4090 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
6,250 تومان
1399/02/18 4090 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
4093 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
6,250 تومان
1399/02/18 4093 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
4096 میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
6,280 تومان
1399/02/18 4096 میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,280 تومان
4099 میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
6,280 تومان
1399/02/18 4099 میلگرد 32 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/02/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,280 تومان