فولاد پرند

  • تاریخ تاسیس: 1385
  • محصول تولیدی: نبشی،ناودانی،تیرآهن،پروفیل،میلگرد و....
  • ظرفیت تولید: 400 هزار تن
  • آدرس: تهران

مجتمع فولاد پرند در سال 1385 در استان تهران با هدف تولید 400 هزارتن انواع مقاطع فولادی در سال بهره برداری شد. اما با گذشت مدتی از فعالیت خود توانست به موفقیت های چشمگیری رسیده و از هدف خود نیز فراتر رفته است. در حال حاضر انواع نبشی، ناودانی، میلگرد از جمله تولیدات این واحد فولادی می باشد.

این مجتمع باسه دهه فعالیت مستمر یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در ساخت و ساز محسوب می شود.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3571 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3571 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد پرند
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3574 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3574 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد پرند
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3577 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3577 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد پرند
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید