فولاد سبا

 • تاریخ تاسیس: 1381
 • محصول تولیدی: ورق های ضد زنگ ۴۰۹ فریتی، قابلیت جوشکاری بالا، ساختمانی، کششی عمیق و تجاری
 • ظرفیت تولید: ۷۰۰ هزار تن در سال

  مجتمع فولاد سبا نخستین واحد تولید کننده ورق های فولادی ضد زنگ کشور است.

  این واحد صنعتی که زیر مجموعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد، در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.

  عمده محصولات این مجتمع شامل ورق های ضد زنگ ۴۰۹ فریتی، قابلیت جوشکاری بالا، ساختمانی، کششی عمیق و تجاری می باشد.

  تولید فولاد در این کارخانه به روش ذوب در کوره ی قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم می باشد. واحد های اصلی تولیدی این کارخانه عبارتند از : واحد فولاد سازی، واحد ریخته گری تختال نازک و واحد نورد گرم ورق. به کار گیری تجهیزات متالورژی LF, VOD و FDP باعث بالا بردن سطح کیفی تولیدات این مجتمع شده است.

  ظرفیت تولیدی مجتمع فولاد سبا ۷۰۰ هزار تن در سال می باشد که تا ۲/۸ میلیون تن در سال قابل توسعه است.

  کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردطولpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
  5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا2ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا2.5ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا3ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا4ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا5ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا6ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا8ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا10ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا12ST37**رول
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
  5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا2ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا2.5ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا3ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا4ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا5ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا6ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا8ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا10ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا12ST37*رول*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید