فولاد سپاهان اصفهان

  • تاریخ تاسیس: 1374
  • محصول تولیدی: بشی صنعتی،ناودانی،میلگرد
  • تلفن: 5 - 031-37609600
  • دورنگار: 031-37609610
  • آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان پنجم، فرعی 3/1، پلاک 108، شرکت تولیدی فولاد اصفهان

شرکت فولاد سپاهان اصفهان درسال 1374 به منظورتولید محصولات فولادی گرم نوردیده در شهرک صنعتی اشترجان واقع در30 کیلومتری جنوب غربی اصفهان تاسیس گردید.

این شرکت در سالهای اول نسبت به تولید نبشی گرم نوردیده فولادی ساختمانی بعنوان اولین تولید كننده نبشی در بخش خصوصی همت گماشت و در سالهای بعد نسبت به افزایش تنوع تولید محصولات از جمله نبشی صنعتی، آرک معدن و ناودانی، افزایش کمیت و بخصوص افزایش کیفیت محصول اقدام نمود.

فولاد سپاهان اصفهان توانسته در سالهای فعالیت و بهره برداری خود پروژه های موفقی را به پایان برساند که از جمله این پروژه ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت.

کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان11.225014درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان11.22.55017.2درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان11.235021درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتطولقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان12.56 متر33.411.64درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان1.226 متر21.65.82درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان236 متر60.325.92درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان336 متر88.939.06درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان3.42.56 متر26.79.12درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان436 متر114.350.28درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان546 متر140.382.32درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
5
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان646 متر168.3100.44درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
6
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان846 متر219.1128.34درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.22.56 متر48.316.86درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.42.56 متر42.214.88درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان21.236 متر7632درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتطولقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان126 متر33.49.66درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان12.56 متر33.411.64درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان1.226 متر21.65.82درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان226 متر60.317.58درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان3.426 متر26.77.44درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان11.226 متر48.313.74درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.22.56 متر48.316.86درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان11.426 متر21.612.06درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.42.56 متر42.214.88درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید