جهان فولاد سیرجان

  • مدیر عامل: علی عباسلو
  • رئیس هیئت مدیره: جمشید ملارحمان
  • تاریخ تاسیس: 1388
  • محصول تولیدی: میلگرد،بریکت،آهن اسفنجی،شمش
  • تلفن: (034) 41423625
  • دورنگار: info@sjsco.ir
  • آدرس: سیرجان – کلیومتر 50 جاده شیراز -سمت چپ جاده – جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر صندوق پستی : 445-78185 کد پستی : 7814474320

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در حال حاضر 51 درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت های وابسته و 49 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است.

مجتمع جهان فولاد سیرجان در برنامه‌های خود احداث 7 کارخانه را در دستور کار خود دارد. دو کارخانه احیاء به ظرفیت دو میلیون تن آهن اسفنجی، دو کارخانه ذوب و ریخته گری با ظرفیت دو میلیون تن شمش فولادی در سال و سه کارخانه نورد و فولاد آلیاژی به ظرفیت تولید 2 میلیون تن محصولات نوردی و آلیاژی می پردازد.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3629 میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3629 میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3632 میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3632 میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3635 میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3635 میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3638 میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/19 3638 میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/19
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3644 میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3644 میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3647 میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3647 میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3650 میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3650 میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3653 میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3653 میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3656 میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3656 میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3659 میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3659 میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید