فولاد تات

  • تاریخ تاسیس: 1395
  • محصول تولیدی: میلگرد ساده،میلگرد آجدار
  • آدرس: استان قزوين ، شهرستان تاکستان ، شهر خرمدشت شهرک صنعتي خرمدشت

فولاد تات تاکستان در سال 1395 با هدف تولید انواع مقاطع فولادی در استان قزوین بهره برداری شد.

میلگرد ساده و آجدار عمده ترین محصول تولیدی این مجتمع فولادی بوده که از فولاد زنگ نزن ساخته می شود.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3953 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد تات20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3953 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد تات
به روز رسانی : 1398/11/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3956 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد تات22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3956 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد تات
به روز رسانی : 1398/11/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید