فولاد ظهوریان مشهد

  • مدیر عامل: محسن ظهوریان حداد ثانی
  • تاریخ تاسیس: 1390
  • محصول تولیدی: نبشی،ناودانی
  • آدرس: مشهد

فولاد ظهوریان مشهد در سال 1390 در شهرک صنعتی توس واقع در شهر مشهد با هدف تولید انواع نبشی بهره برداری شد.

نبشی و ناودانی بال مساوی دو محصول تولیدی فولاد ظهوریان می باشد. اکثر تولیدات این کارخانه با 6 متر طول ساخته می شوند.

فروشگاه اینترنتی آهنک کلیه محصولات تولیدی این مجتمع فولادی را گردآوری کرده است.جهت سفارش و خرید اقدام نمایید.

کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5008 نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد30*30*6 متر8
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5008 نبشی 3*30*30 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5011 نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد40*40*6 متر14.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5011 نبشی 4*40*40 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5014 نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد50*50*6 متر22.62
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5014 نبشی 5*50*50 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5017 نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد60*60*6 متر32.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5017 نبشی 6*60*60 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5020 نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد80*80*6 متر57.78
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5020 نبشی 8*80*80 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5023 نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد100*100*6 متر90
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5023 نبشی 10*100*100 فولاد ظهوریان مشهد
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید