فولاد گلستان

  • تاریخ تاسیس: 1375
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • ظرفیت تولید: 340000
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: استان گلستان - کیلومتر 5 جاده مینودشت به گنبد
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

نورد فولاد گلستان در سال 1375 ، قــــرارداد خرید خط نورد میلگرد و مقاطع ساختمانی در قالب قراردادهای پنجگانه با شرکت POMINI ايتاليا به صورت فاینانس منعقد گردید. تجهیزات طبق قرارداد ساخته و ارسال شدند.با تأمین منابع مالی و ياري و مساعدت بانك عامل، عملیات اجرایی احداث کارخانه نوردفولاد گلستان در مورخ (01/10/1381) در زميني به مساحت شش هكتار استارت خورده و با شماره ثبت ( 2855 ) درگنبدکاووس به ثبت رسید و با هدف تولید انواع میلگرد و کلاف به منظور دستیابی به بازارهای جهانی درخرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد ونه (01/03/1389 )، پس از سالها تلاش بی وقفه به عنوان اولين و بزرگترین کارخانه نورد فولاد در شمال كشور به بهره برداری رسید . طراحی توسط شرکت POMINI و عملیات نصب بوسیله کارکنان داخلی به همراه نظارت دوره ای شرکت ایتالیایی انجام یافت و در نهایت کارخانه توسط شرکت VAI POMINIبا همکاری کارکنان داخلی راه اندازی شد.

در نورد فولاد گلستان همواره تلاش میشود تا بهترین امکانات، جهت تولید محصولات با کیفیت، فراهم گردد.
فعالیتهای اجراییمهندسی و طراحی تجهیزات خط ، توسـط سـازنده دستگاهها ، شـرکـت POMINI و مهندسی و طراحی اسکلت فلزی ، جـرثقیلها ، تجهـیـزات ســیستم هــوای فشـرده ، تهـویه ، روشنائی ، اعـلام و اطفــــاء حـریـق بـراســـاس مشخصـات شـرکـت POMINI و تـوسـط متخصصین داخلی انجام شد.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/11/02 696 میلگرد 8 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,620 تومان
2019/11/02 723 میلگرد 10 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,570 تومان
2019/11/02 699 میلگرد 12 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,570 تومان
705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 705 میلگرد 14 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 702 میلگرد 16 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 720 میلگرد 18 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 717 میلگرد 20 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 711 میلگرد 22 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
2019/11/02 708 میلگرد 25 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,450 تومان
2019/11/02 714 میلگرد 28 آجدار A3 گلستان
به روز رسانی : 2019/11/02
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,450 تومان