خرمدشت

  • مدیر عامل: سعیدیان
  • تاریخ تاسیس: 1388
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • ظرفیت تولید: 300 هزارتن
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: قزوین تاکستان شهرک صنعتی خرم دشت, بلوک فلزات, قطعه ۲
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان(سهامی خاص) تولید کننده انواع میلگرد در سال ۱۳۸۸ با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰۰ تن تاسیس و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید. محصولات این شرکت در حوزه ی ساخت و ساز از کاربردهای وسیعی در سطح ملی و بین المللی برخوردار است. بهبود مستمر کیفیت فرآیندها و محصولات به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان و سایر ذینفعان، برترین هدف و تعهدی غرورآمیز برای سازمان، مدیران و کارکنان آن میباشد.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,540 تومان
2019/06/16 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 2019/06/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان