نورد و لوله سمنان

  • تاریخ تاسیس: 1372
  • محصول تولیدی: انواع لوله،ورق گالوانیزه رنگی،قوطی و پروفیل
  • تلفن: 023-33652274
  • دورنگار: 023-33652017
  • آدرس: سمنان، کیلومتر ۱۵ جاده سمنان-دامغان کدپستی: ۳۳۱۴۱-۳۵۳۵۱
  • استاندارد: ISO 9001

شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان در سال 1372 با هدف تولید انواع لوله از سایز 2/1 تا 8 اینچ و انواع قوطی و پروفیل تاسیس و در سال های بعد ضمن گسترش و تاسیس کارخانه تولید لوله گالوانیزه در سایزهای مختلف ، با راه اندازی کارخانه دیگری در تولید انواع لوله های سایز بالا از سایز 10 الی 40 اینچ اقدام نمود.

در سال 1385 با راه اندازی خطوط تولید ورق گالوانیزه از ضخامت 3-0.25 میلی متر در دو خط تولید و نيز ورق رنگی از ضخامت 1.25-0.25 میلی متر توانایی های خود را در زمینه کمی و کیفی و همچنین تنوع محصولات به اثبات رسانید .

ظرفیت خطوط تولید انواع لوله، قوطی و پروفیل 720 هزار تن، لوله گالوانیزه 150 هزار تن، دو خط تولید ورق گالوانیزه مجموعاٌ 390 هزار تن و خط توليد ورق رنگی 150 هزار تن در سال می باشد .

مجتمع نورد و لوله سمنان موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 نیز شده است.

تعداد پرسنل شاغل در این چهار مجموعه 533 نفر به طور مستقیم و تعداد 2000 نفر نيز غیر مستقیم در حال همكاري با مجموعه ها مي باشند.

کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)ضخامتطولقطر خارجیوزناستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان12.56 متر33.411.64درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان1.226 متر48.313.74درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان236 متر60.325.92درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان336 متر88.939.06درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان3.426 متر26.77.44درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان546 متر140.382.32درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
5
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان656 متر168.3124.74درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان
به روز رسانی : 1399/01/04
6
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید