نورد پولاد شیراز

  • تاریخ تاسیس: 1387
  • محصول تولیدی: مبلگرد آجدار، میلگرد ساده،
  • تلفن: 36353244- 71
  • آدرس: استان فارس.کیلومتر 15 جاده شیراز – بوشهر، جنب کمپ هلال احمر

نورد پولاد شیراز در سال 1387 با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز ساخت انواع مقاطع فولادی در استان فارس بهره برداری شد.

با نصب اين ماشين آلات عظيم ، طيف گسترده اي از شبکه ميلگردي در گروه صنعتي پولادکف توليد مي گردد.

اين کارخانه علاوه بر تهيه مواد اوليه گروه صنعتي پولادکف، کمک بزرگي به رفع کمبود ميلگرد کلاف ساده و آجدار ساير توليدکنندگان داشته است. همچنين در اين کارخانه مِيلگردهای شاخه در سايزهای مختلف نيز توليد می گردد.

تولیدات شرکت شیراز پولاد نورد :

  • ميلگرد کلاف ساده و آجدار از قطر 8 الی 16
  • ميلگرد شاخه A2 , A3 از قطر 10 الی 20
  • مفتول فنر ( اين مفتول از فولاد با کربن حدود 7/ . و با قطر 8 ميليمتر توليد می گردد.)
  • مفتول کششی جهت عمليات نورد سرد اين مفتول با ميزان کربن پايين (زير 12/ . ) برای مصارف کششی و عمليات نورد سرد مورد استفاده قرار می گيرد.

 

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3222 میلگرد 10 آجدار A2 نورد پولاد شیراز10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3222 میلگرد 10 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3240 میلگرد 10 آجدار A3 نورد پولاد شیراز10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3240 میلگرد 10 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3225 میلگرد 12 آجدار A2 نورد پولاد شیراز12شاخهA211 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3225 میلگرد 12 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3243 میلگرد 12 آجدار A3 نورد پولاد شیراز12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3243 میلگرد 12 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3228 میلگرد 14 آجدار A2 نورد پولاد شیراز14شاخهA214 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3228 میلگرد 14 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3246 میلگرد 14 آجدار A3 نورد پولاد شیراز14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3246 میلگرد 14 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3231 میلگرد 16 آجدار A2 نورد پولاد شیراز16شاخهA219 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3231 میلگرد 16 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3249 میلگرد 16 آجدار A3 نورد پولاد شیراز16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3249 میلگرد 16 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3234 میلگرد 18 آجدار A2 نورد پولاد شیراز18شاخهA225 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3234 میلگرد 18 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
18
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3252 میلگرد 18 آجدار A3 نورد پولاد شیراز18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3252 میلگرد 18 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3237 میلگرد 20 آجدار A2 نورد پولاد شیراز20شاخهA230 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3237 میلگرد 20 آجدار A2 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
20
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3255 میلگرد 20 آجدار A3 نورد پولاد شیراز20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3255 میلگرد 20 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3258 میلگرد 22 آجدار A3 نورد پولاد شیراز22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3258 میلگرد 22 آجدار A3 نورد پولاد شیراز
به روز رسانی : 1399/01/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید