نیشابور

  • مدیر عامل: سید حسین احمدی
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

فولاد نیشابور

شرکت مجتمع فولاد نیشابور در شمالغرب شهرستان نیشابور قرار دارد و به عنوان قطب سوم فولاد کشور در استان خراسان رضوی می باشد. میلگردهای تولیدی مجتمع فولاد خراسان بر اساس استاندارد ملی می باشد و درسه گروه میلگرد ساده ، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی طبقه بندی می شوند. سایت آهن پخش جهت رفاه هرچه بیشتر مشتریان در زمینه فروش و عرضه محصولات کارخانه فولاد خراسان پرداخته است. شما می توانید قیمت میلگرد فولاد خراسان و وزن میلگرد نیشابور را در سایت آهن پخش مشاهده نمایید.

کد عنوان محصول برند سایز حالت استاندارد وزن شاخه قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور 10 شاخه A3 7 کیلو
تماس بگیرید
4,630 تومان
1398/08/18 346 میلگرد 10 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,630 تومان
374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12 شاخه A3 11 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/18 374 میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان
350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور 14 شاخه A3 14 کیلو
تماس بگیرید
4,010 تومان
1398/06/23 350 میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/06/23
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,010 تومان
359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور 16 شاخه A3 19 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 359 میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور 18 شاخه A3 25 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 368 میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور 20 شاخه A3 30 کیلو
تماس بگیرید
4,050 تومان
1398/07/24 356 میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/07/24
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,050 تومان
353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور 22 شاخه A3 36 کیلو
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/08/04 353 میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/04
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور 25 شاخه A3 47 کیلو
تماس بگیرید
4,300 تومان
1398/08/18 362 میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,300 تومان
365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور 28 شاخه A3 55 کیلو
تماس بگیرید
4,100 تومان
1398/04/11 365 میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/04/11
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,100 تومان
371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور 32 شاخه A3 75 کیلو
تماس بگیرید
4,470 تومان
1398/08/18 371 میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور
به روز رسانی : 1398/08/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,470 تومان