پرشین فولاد

  • مدیر عامل: فتحی
  • رئیس هیئت مدیره: فتحی
  • تاریخ تاسیس: 1385
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • ظرفیت تولید: 500 هزار تن
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: كيلومتر 18 اتوبان تاكستان به ابهر
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

گروه صنعتی پرشین فولاد در راستای نیاز صنایع عظیم كشور در امر ساخت و ساز انواع فولاد از قبیل بیلت، تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، ورق روغنی، ورق گالوانیزه، گالوالوم و ورق رنگی، در سال 1365 در تهران تاسیس گردید.

فعالیت اصلی گروه صنعتی پرشین فولاد از سال 1385 در زمینی به مساحت 50 هكتار در زمینه تولید میلگردبا ظرفیت 500.000 تن در سال از لحاظ تكمیل بودن محصولات و طول های سفارشی در تاكستان قزوین شروع به كار كرد.

کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا26 مترساختمانیst37
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1399/02/16
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
تماس بگیرید
8,750 تومان
1399/02/16 6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1399/02/16
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
تماس بگیرید
8,750 تومان
1398/12/22 6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 8,750 تومان
6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2918 میلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2918 میلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2919 میلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2919 میلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
4,320 تومان
1398/05/14 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/05/14 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد28شاخهA358 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا6.5کلاف*1008
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان