پروفیل صنعت ماهان

  • تاریخ تاسیس: 1389
  • محصول تولیدی: نبشی، ناودانی،تیرآهن
  • آدرس: تهران. شهرک صنعتی جنت آباد

پروفیل صنعت ماهان در سال 1389 با هدف تولید انواع لوله و پروفیل فولادی در شهرک صنعتی جنت آباد استان تهران تاسیس شد.

تیرآهن، ناودانی، نبشی، ریل های صنعتیاز جمله تولیدات با کیفیت پروفیل ماهان می باشد.

فروشگاه اینترنتی آهنک مجموعه کاملی از تولیدات این مجتمع فولادی را گردآوری کرده و می توانید با اطلاع از قیمت و ثبت سفارش در سایت خرید خود را انجام دهید.

کدعنوان محصولبرندسایزوزناستانداردحالتتعداد در بستهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان14155IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان16190IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان18225IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان80*80*6 متر57.78
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان100*100*6 متر90
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید