راد همدان

  • مدیر عامل: آقای
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

راد همدان

مجتمع فولاد راد همدان فعالیت خودرا در سال 1390 در زمینی به مساحت 50000 متر مربع با کل امکانات زیربنایی آغاز کرده و در سال 1396 به بهره برداری رسانده است و هم اکنون ظرفیت این مجتمع 500 هزار تن در سال میباشد.

در این مجتمع تولید مقاطع فولادی در دو شیفت کاری با اشتغال 300 نفر بصورت مستقیم و 2000 نفر بصورت غیر مستقیم انجام میشود.تولیدی این شرکت میلگرد آهنی از سایز 8 تا 32 با کیفیت A3و A4 میباشد که با توجه به نیاز بازار تولید میشود.

نمونه میلگرد تولیدی به شکل زیر می باشد.

ماشین آلات این شرکت از کشورهای صاحب صنعت آلمان و ایتالیا میباشد و امکان تولید محصول فولادی با استاندارد جهانی DIN و منطبق با استاندارد ملی ایران(SNSO3132)و استاندارد اروپا (BS4449) بوده که هیچ شرکت داخلی قادر به تولید با این کیفیت نمیباشد.برند این شرکت RAD بر روی هر ساخه میلگرد هک شده و این شرکت برگه آزمایش هر میلگرد را با آنالیز مربوطه ارسال میکند.

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان8شاخهA24.2 کیلو
تماس بگیرید
4,615 تومان
2019/11/14 190 میلگرد 8 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,615 تومان
201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان10شاخهA26.5 کیلو
تماس بگیرید
4,585 تومان
2019/11/14 201 میلگرد 10 آجدار A2 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,585 تومان
204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان12شاخهA39.5 کیلو
تماس بگیرید
4,535 تومان
2019/11/14 204 میلگرد 12 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,535 تومان
207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان14شاخهA313.6 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 207 میلگرد 14 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان16شاخهA317.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 225 میلگرد 16 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان18شاخهA321.7 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 210 میلگرد 18 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان20شاخهA327.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 213 میلگرد 20 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان22شاخهA331.5 کیلو
تماس بگیرید
4,485 تومان
2019/11/14 222 میلگرد 22 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,485 تومان
216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان25شاخهA342 کیلو
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 216 میلگرد 25 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان
219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
4,515 تومان
2019/11/14 219 میلگرد 28 آجدار A3 راد همدان
به روز رسانی : 2019/11/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,515 تومان