شاهین بناب

  • تاریخ تاسیس: 1384
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار،نبشی،ناودانی،شمش فولادی،مفتول
  • ظرفیت تولید: 600 هزار تن در سال
  • تلفن: 04137780610
  • دورنگار: 02188481260
  • آدرس: آذربایجان شرقی، بناب، شهرک صنعتی
  • استاندارد: INSO 3132،ISO 9001-2008
شركت شاهین بناب در زميني به مساحت 29 هكتار در شهرك صنعتي بناب ایجاد گردیده و داراي سه خط نورد گرم ميلگرد و یک واحد ذوب و ریخته گری جهت تولید شمش فولادی مي‌باشد ظرفیت تولید این شرکت یک میلیون و دویست هزار تن میلگرد آجدار ساختمانی و پانصد هزار تن شمش فولادی در سال می باشد.
خطوط تولید شماره یک و دو این شرکت در سال 84 به بهره برداری رسیده و انواع ميلگرد آجدار فولادی را تولید و روانه بازار مي‌كنند سومین خط نورد نیز که در سال 90 به مرحله تولید رسیده است با برخورداری از ماشین آلات و فن آوری جدید ، امکان نورد پیوسته شمش های 12 متری را دارد و به این علت سرعت تولید این خط نورد بیش از خطوط دیگر بوده و به تنهایی ظرفیت تولید سالیانه ششصد هزار تن میلگرد را دارا می باشد.
فولاد شاهین بناب اولین مجتمع فولادی دارنده کوره قوس الکتریکی در منطقه شمالغرب کشور می باشد واحد ذوب و ریخته گری این شرکت که در سال 92 به بهره برداری رسیده است با استفاده از کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 50 تن و خط ریخته گری پیوسته ، شمش های فولادی به ابعاد 150*150 و بطول 12 متر تولید مینماید این شمش های تولیدی در خطوط نورد مجتمع مورد استفاده قرار می گیرند.
محصولات تولیدی شرکت دقیقا مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره INSO 3132 و مورد تایید سازمان استاندارد بوده و پروانه کاربرد علامت استاندارد برای انواع میلگردهای تولیدی دریافت گردیده است.
کدعنوان محصولبرندسایزوزناستانداردحالتتعداد در بستهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4511 تیرآهن 14 شاهین بناب14155IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4511 تیرآهن 14 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4514 تیرآهن 16 شاهین بناب16190IPE12 متری*
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4514 تیرآهن 16 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/05
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3261 میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب8شاخهA25 کیلو
تماس بگیرید
6,150 تومان
1399/01/18 3261 میلگرد 8 آجدار A2 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
3267 میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب8شاخهA35 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/02/10 3267 میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/02/10
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3264 میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب10شاخهA27 کیلو
تماس بگیرید
6,100 تومان
1399/01/18 3264 میلگرد 10 آجدار A2 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,100 تومان
3270 میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بناب10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3270 میلگرد 10 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3273 میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
6,100 تومان
1399/01/18 3273 میلگرد 12 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,100 تومان
3276 میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3276 میلگرد 14 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3279 میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3279 میلگرد 16 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3282 میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1398/11/26 3282 میلگرد 18 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/11/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3285 میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3285 میلگرد 20 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3288 میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب22شاخهA336 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3288 میلگرد 22 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3291 میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب25شاخهA347 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3291 میلگرد 25 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3294 میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب28شاخهA355 کیلو
تماس بگیرید
6,050 تومان
1399/01/18 3294 میلگرد 28 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,050 تومان
3297 میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب32شاخهA375 کیلو
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3297 میلگرد 32 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندسایزpa_angle-withطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب40*40*6 متر11
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب50*50*6 متر14
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب40*40*6 متر14.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب50*50*6 متر18.36
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب60*60*6 متر27
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/02/10 4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/02/10
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب50*50*6 متر22.62
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب60*60*6 متر27.42
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب60*60*6 متر32.52
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید