سیرجان حدید

  • مدیر عامل: حسن درویش زیدآبادی
  • رئیس هیئت مدیره: رضا درویش زیدآبادی
  • تاریخ تاسیس: 1392
  • محصول تولیدی: میلگرد آجدار
  • ظرفیت تولید: 300 هزارتن
  • تلفن: 02155441077
  • دورنگار: 02155441077
  • آدرس: استان كرمان ، شهرستان سيرجان ، شهر شهرك صنعتي سيرجان1 بلوار اصلي خيابان ميلگرد مجتمع توليد ميلگرد سيرجان
  • استاندارد: ISO9001،‌ ISO14001 و ISO18001 و CE

شرکت ذوب آهن و توليد ميلگرد سيرجان حديد جنوب و به مدیریت حسن درويش زيدآبادي در تاریخ 07/07/1392 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان كرمان ، شهرستان سيرجان ، شهر شهرك صنعتي سيرجان می باشد. تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت اهن وفولاد اساسي(2710) ساخت فلزات اساسي(27) با مجوز پروانه بهره برداري شماره 33768 و تاریخ 07/07/1392 برای ميلگرد آجدار به صورت كلاف يا شاخه اي از جنس فولاد ساده كربني و كم آلياژي / ميلگرد آجدار به صورت كلاف يا شاخه اي از جنس فولاد ساده كربني و كم آلياژي با کد کالایی 2710612526 به ظرفیت 300000 تن

کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردوزن شاخهقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید10شاخهA37 کیلو
تماس بگیرید
5,000 تومان
2019/05/30 734 میلگرد 10 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید12شاخهA311 کیلو
تماس بگیرید
4,950 تومان
2019/05/30 743 میلگرد 12 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,950 تومان
737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید14شاخهA314 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 737 میلگرد 14 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید16شاخهA319 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 746 میلگرد 16 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید18شاخهA325 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 740 میلگرد 18 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان
749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید20شاخهA330 کیلو
تماس بگیرید
4,900 تومان
2019/05/30 749 میلگرد 20 آجدار A3 سیرجان حدید
به روز رسانی : 2019/05/30
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,900 تومان