تاراز شهرکرد

  • مدیر عامل: سعید بزرگی
  • رئیس هیئت مدیره: مهندس حسین کفعمی لادانی
  • تاریخ تاسیس: 1387
  • محصول تولیدی: ورق گالوانیزه،ورق گالوم
  • ظرفیت تولید: 330 هزار تن در سال
  • تلفن: 038-33351426
  • دورنگار: info@tarazmetal.com
  • آدرس: استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد فاز 3 (توسعه) قطب صنعتی – صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

تاراز شهرکرد در سال 1387 با هدف طراحی، ساخت و ایجاد خط تولید فولادی مشغول به فعالیت شد. در حال حاضر شرکت تاراز شهرکرد اولین شرکت تولیدکننده ورق گالوانیزه و ورق گالوم در ایران محسوب می شود. ظرفیت اسمی شرکت در تولید ورق گالوم در ایران 330 هزار تن در سال است.

شرکت تاراز شهر کرد به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ورق های فولادی کشور در راستای برآورده سازی نیازهای ذینفعان خود و استقرار مدیریت یکپارچه در تلاش است تا بتواند هرچه بهتر و با کیفیت مطلوب تر خط مشی شرکت را دنبال نموده و در راستای اهداف شرکت حرکت نماید.

کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید