ورق خودرو شهرکرد

  • مدیر عامل: اصغر اسماعیلی
  • رئیس هیئت مدیره: کاظم چمن گشا
  • تاریخ تاسیس: 1389
  • محصول تولیدی: ورق گالوانیزه
  • ظرفیت تولید: 400 هزار تن در سال
  • تلفن: 038-34263960-70
  • آدرس: کیلومتر 35 جاده شهرکرد-بروجن.منطقه سفید دشت.

ورق خودرو شهرکرد در سال 1389 با هدف تولید ورق گالوانیزه در چهارمحال بختیاری به بهره برداری رسید.

ظرفیت تولید این مجتمع سالیانه 400 هزار تن بوده و توانسته برای 400 نفر مستقیم و 400 نفر غیرمستقیم فرصت شغلی فراهم آورد.

مهمترین تولیدات این کارخانه ورق گالوانیزه بوده که در ساخت بدنه خودرو بیشترین استفاده را دارد.

فرم پذیری مناسب، مقاومت بالای ورق ها، رنگ پذیری مطلوب و مناسب از جمله ویژگی های ورق های گالوانیزه تولیدی ورق خودرو شهرکرد می باشد.

کیفیت ورق های تولیدی علاوه بر کاهش واردات، صادرات را نیز افزایش داده است. هم اکنون این محصول به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و امارات صادر می شود.

کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندضخامتاستانداردpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد0.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد0.6st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد0.7st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد0.8st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5776 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5779 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد0.9st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5782 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5785 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد1st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5788 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5791 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد1.25st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5795 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5798 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد1.5st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5801 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5804 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد2st22*رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5807 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید