تیرآهن و هاش

فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
فیلتر کردن
برند
سایز
وزن
استاندارد
حالت
تعداد در بسته
کد عنوان محصول برند سایز وزن استاندارد حالت تعداد در بسته قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 IPE 12 متری 44
655,000 تومان
4,650 تومان
1398/07/02 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 655,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 14 155 IPE 12 متری 36
735,000 تومان
4,970 تومان
1398/07/02 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 735,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان 16 190 IPE 12 متری 30
855,000 تومان
4,620 تومان
1398/07/02 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 855,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 18 225 IPE 12 متری 24
1,025,000 تومان
4,530 تومان
1398/07/02 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,025,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان 20 270 IPE 12 متری 18
1,435,000 تومان
5,520 تومان
1398/07/02 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,435,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 22 315 IPE 12 متری 16
1,675,000 تومان
5,220 تومان
1398/07/02 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,675,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان 24 370 IPE 12 متری 14
1,925,000 تومان
5,120 تومان
1398/07/02 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,925,000 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان 27 435 IPE 12 متری 12
1,995,000 تومان
4,920 تومان
1398/07/02 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,995,000 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان 30 507 IPE 12 متری 10
3,005,000 تومان
تماس بگیرید
1398/07/02 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/07/02
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3,005,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز وزن استاندارد حالت تعداد در بسته قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید کد نام کالا سایز استاندارد قیمت خرید
566 تیر آهن 14 فایکو سبک 14 130 IPE 12 متری *
605,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 566 تیر آهن 14 فایکو سبک
به روز رسانی : 1398/06/11
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 605,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
571 تیر آهن 14 فایکو سنگین 14 150 IPE 12 متری *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 571 تیر آهن 14 فایکو سنگین
به روز رسانی : 1398/02/17
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
577 تیر آهن 16 فایکو 16 170 IPE 12 متری *
765,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 577 تیر آهن 16 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 765,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
574 تیر آهن 18 فایکو 18 205 IPE 12 متری *
950,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 574 تیر آهن 18 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 950,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
580 تیر آهن 20 فایکو 20 250 IPE 12 متری *
1,200,000 تومان
تماس بگیرید
1398/06/11 580 تیر آهن 20 فایکو
به روز رسانی : 1398/06/11
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,200,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
583 تیر آهن 22 فایکو 22 305 IPE 12 متری *
1,520,000 تومان
تماس بگیرید
1398/04/03 583 تیر آهن 22 فایکو
به روز رسانی : 1398/04/03
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1,520,000 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
586 تیر آهن 24 فایکو 24 355 IPE 12 متری *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/17 586 تیر آهن 24 فایکو
به روز رسانی : 1398/02/17
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید