نبشی و ناودانی

فیلتر کردن
برند
سایز
ضخامت
طول
وزن
فیلتر کردن
برند
سایز
ضخامت
طول
وزن
کدعنوان محصولبرندسایزضخامتطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر30*302.56 متر7.5
تماس بگیرید
4,820 تومان
2019/06/15 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/15
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر40*4036 متر12
تماس بگیرید
5,010 تومان
2019/06/03 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/03
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر40*4046 متر14
تماس بگیرید
4,820 تومان
2019/06/15 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/15
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر50*5046 متر18
تماس بگیرید
5,000 تومان
2019/06/03 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 2019/06/03
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کدعنوان محصولبرندسایزضخامتطولوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
774 نبشی 4*40*40 مگا استیل40*4046 متر14
تماس بگیرید
4,770 تومان
2019/06/18 774 نبشی 4*40*40 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,770 تومان
777 نبشی 4*50*50 مگا استیل50*5046 متر18
تماس بگیرید
4,650 تومان
2019/06/18 777 نبشی 4*50*50 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
780 نبشی 7*80*80 مگا استیل80*8076 متر52
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 780 نبشی 7*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
789 نبشی 8*100*100 مگا استیل100*10086 متر73
تماس بگیرید
5,070 تومان
2019/06/18 789 نبشی 8*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,070 تومان
800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر100*100812 متر146
تماس بگیرید
5,310 تومان
2019/05/22 800 نبشی 8*100*100 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 2019/05/22
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,310 تومان
1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل80*8086 متر59
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 1636 نبشی 8*80*80 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر80*80812 متر112
تماس بگیرید
4,720 تومان
2019/06/18 1639 نبشی 8*80*80 مگا استیل 12 متر
به روز رسانی : 2019/06/18
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
783 نبشی 9*100*100 مگا استیل100*10096 متر75
تماس بگیرید
4,690 تومان
2019/06/18 783 نبشی 9*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,690 تومان
794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر100*100912 متر150
تماس بگیرید
5,110 تومان
2019/05/22 794 نبشی 9*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/05/22
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,110 تومان
786 نبشی 10*100*100 مگا استیل100*100106 متر90
تماس بگیرید
4,680 تومان
2019/06/18 786 نبشی 10*100*100 مگا استیل
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,680 تومان
797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر100*1001012 متر180
تماس بگیرید
4,720 تومان
2019/06/18 797 نبشی 10*100*100 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/06/18
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,720 تومان
803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر120*1201212 متر250
تماس بگیرید
4,890 تومان
2019/06/18 803 نبشی 12*120*120 مگا استیل 12متر
به روز رسانی : 2019/06/18
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,890 تومان