میلگرد ساده

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
آلیاژ کلاف
فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
آلیاژ کلاف
کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد6.5کلافA11008
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/21 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/07/21
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد6.5کلافA11008
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/07/21 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/07/21
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد8کلافA11008
تماس بگیرید
4,550 تومان
1398/07/21 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/07/21
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,550 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد10کلافA11008
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/21 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/07/21
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید