پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 4,500 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 4,350 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس قیمت انبار :
4,740 تومان
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس قیمت انبار :
4,740 تومان
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس قیمت انبار :
4,740 تومان
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس قیمت انبار :
4,740 تومان
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس قیمت انبار :
4,740 تومان
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/03

تیرآهن

تیرآهن
تیر آهن ۲۰ فایکو قیمت انبار :
1,325,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
تیر آهن ۲۲ فایکو قیمت انبار :
1,520,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
تیر آهن ۱۴ فایکو سبک قیمت انبار :
670,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
تیر آهن ۱۸ فایکو قیمت انبار :
950,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/03
تیر آهن ۱۶ فایکو قیمت انبار :
805,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/03