پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 4,350 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 4,220 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۱۲ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,370 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/27
میلگرد ۱۶ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,270 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/27
میلگرد ۱۴ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,270 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/27
میلگرد ۲۵ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,270 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/27
میلگرد ۲۲ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,270 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/27

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,090,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/04/22
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
955,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,530 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,610,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,220 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/22
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,760,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/22
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,350,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,520 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/04/22