پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر 4,300 تومان
حداقل خرید: 12000 عدد حداکثرخرید: 22000 عدد
فروخته شده: 0 عدد موجودی: 22000 عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/24
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/24
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/24
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/24
میلگرد ۱۸ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,050 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/24

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
855,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,620 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/02
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,995,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,920 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/02
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,005,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/07/02
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
655,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,650 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/02
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
735,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,970 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/02