پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر 4,200 تومان
حداقل خرید: 12000 عدد حداکثرخرید: 22000 عدد
فروخته شده: 0 عدد موجودی: 22000 عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۳۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر قیمت انبار :
4,130 تومان
قیمت کارخانه :
4,100 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/01
میلگرد ۲۵ آجدار A3 امیرکبیر خزر قیمت انبار :
4,130 تومان
قیمت کارخانه :
4,100 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/01
میلگرد ۲۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر قیمت انبار :
4,130 تومان
قیمت کارخانه :
4,100 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/01
میلگرد ۲۸ آجدار A3 امیرکبیر خزر قیمت انبار :
4,130 تومان
قیمت کارخانه :
4,100 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/01
میلگرد ۱۲ آجدار A3 امیرکبیر خزر قیمت انبار :
4,230 تومان
قیمت کارخانه :
4,150 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/07/01

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,025,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,530 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/06/28
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,675,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,220 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/06/28
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,940,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/06/28
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,435,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,520 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/06/28
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
855,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,620 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/06/28