پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 4,250 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۱۰ آجدار A2 ابهر سیادن 4,100 تومان
فروخته شده: 4 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,250 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/31
میلگرد ۲۲ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,070 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
میلگرد ۲۵ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,070 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
میلگرد ۲۸ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,070 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
میلگرد ۳۲ آجدار A3 بافق یزد قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,070 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
675,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,650 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
685,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,970 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
960,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,530 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,565,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,220 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,695,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/30