پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر 4,470 تومان
حداقل خرید: 12000 عدد حداکثرخرید: 22000 عدد
فروخته شده: 0 عدد موجودی: 22000 عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۱۸ آجدار A3 آناهیتا قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/11/14
میلگرد ۲۵ آجدار A3 آناهیتا قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/11/14
میلگرد ۳۲ آجدار A3 آناهیتا قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/11/14
میلگرد ۲۸ آجدار A3 آناهیتا قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/11/14
میلگرد ۲۲ آجدار A3 آناهیتا قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,500 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/11/14

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
655,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,650 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/09/24
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
735,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,970 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/09/24
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,025,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,530 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/09/24
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,675,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,220 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/09/24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,925,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 2019/09/24