پیشنهاد ویژه
تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
میلگرد ۸ آجدار A2 ابهر سیادن 4,250 تومان
فروخته شده: 3 عدد موجودی: عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۲۵ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/27
میلگرد ۲۸ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,450 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/27
میلگرد ۸ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,600 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/27
میلگرد ۱۲ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,400 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/27
میلگرد ۱۶ آجدار A3 گلستان قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
4,300 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/27

تیرآهن

تیرآهن
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,695,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,120 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/26
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,300,000 تومان
قیمت کارخانه :
5,520 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/26
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
805,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,620 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/26
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
1,925,000 تومان
قیمت کارخانه :
4,920 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/05/26
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,010,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/05/26