پیشنهاد ویژه قیمت میلگرد

تمام شد
6748082b52826c6d3fee978556edfdb5 1 340x202 - میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
میلگرد ۱۰ آجدار A3 امیرکبیر خزر 4,470 تومان
حداقل خرید: 12000 عدد حداکثرخرید: 22000 عدد
فروخته شده: 0 عدد موجودی: 22000 عدد
زمان باقیمانده تا پایان
  • 0 روز
  • 0 ساعت
  • 0 دقیفه
  • 0 ثانیه

قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار
میلگرد ۲۲ آجدار A3 میانه قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,180 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/08
میلگرد ۲۸ آجدار A3 میانه قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,180 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/08
میلگرد ۲۵ آجدار A3 میانه قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,180 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/08
میلگرد ۳۲ آجدار A3 میانه قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,030 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/08
میلگرد ۱۴ آجدار A3 میانه قیمت انبار :
تماس بگیرید
قیمت کارخانه :
5,180 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/08

قیمت تیرآهن

تیرآهن
تیر آهن ۲۰ فایکو قیمت انبار :
1,490,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/11/07
تیر آهن ۱۸ فایکو قیمت انبار :
1,250,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/11/07
تیر آهن ۱۴ فایکو سبک قیمت انبار :
810,000 تومان
قیمت کارخانه :
45 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/07
تیر آهن ۱۶ فایکو قیمت انبار :
1,050,000 تومان
قیمت کارخانه :
66 تومان
آخرین بروزرسانی 1398/11/07
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان قیمت انبار :
3,840,000 تومان
قیمت کارخانه :
تماس بگیرید
آخرین بروزرسانی 1398/11/07